Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Poradniki

Wolontariat

Wolontariat, to nowa forma zdobywania doświadczenia zawodowego.

WOLONTARIAT TO DOBROWOLNA, BEZPŁATNA, ŚWIADOMA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH, WYKRACZAJĄCA POZA ZWIĄZKI RODZINNO – KOLEŻEŃSKO – PRZYJACIELSKIE.

Wolontariat jest szczególnie dobrą formą zdobycia doświadczenia zawodowego przez studentów i absolwentów.
Będąc wolontariuszem można zdobyć umiejętności m. in.:
• współpracy w grupie,
• poznać swoje mocne i słabe strony,
• rozwinąć wiedzę zdobytą w szkole,
• zdobyć praktyczne umiejętności.
Możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych w formie wolontariatu staje się dobrym przygotowaniem do podjęcia pracy zarobkowej. Dzięki takiej formie działalności istnieje, możliwość zaoferowania potencjalnemu pracodawcy swojego doświadczenia.

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu: www.wolontariat.org.pl

Ministerstwa Polityki Społecznej - www.mps.gov.pl


Portalu organizacji pozarządowych - www.ngo.pl

  Wolontariat
Format: dokument PDF, wielkość: 40,5 KB

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki