Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Wizyta kadry WSB na Litwie

Wyższa Szkoła Biznesu, chcąc być uczelnią na poziomie europejskim, przywiązuje ogromną rolę do współpracy z instytucjami edukacyjnymi Europy. Po uzyskaniu rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa, WSB czynnie uczestniczy w wymianie międzyuczelnianianej studentów i kadry.

W nawiązaniu do podpisanej w 2009 umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Zarządzania w Kownie, która dołączyła do grona obecnych szkół zagranicznych WSB, w dniach 03.05-09.05 miała miejsce wymiana kadry dydaktycznej i administracyjnej pomiędzy uczelniami. Pracownicy WSB w składzie mgr Joanna Piskurewicz (kadra naukowa-dydaktyczna) oraz mgr Joanna Dauksza (pracownik administracyjny) mieli okazje zapoznać się z strukturą organizacyjną oraz głównymi priorytetami działalności uczelni na Litwie. Mgr Joanna Piskurewicz wygłosiła wykład otwarty nt. „Psychologiczne aspekty reklamy i mass mediów” w ramach konferencji międzynarodowej „First European SMS week 2009”, organizowanej we wszystkich krajach Unii Europejskiej, natomiast mgr Joanna Dauksza uczestniczyła w szkoleniach nt. „Wewnętrznych systemów jakości kształcenia” oraz "Rozwój współpracy zagranicznej poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach międzynarodowych ukierunkowanych na rozwój i wymianę doświadczeń szkolnictwa wyższego".

Mamy nadzieję że zapoczątkowana współpraca polsko-litewska będzie kontynuowana poprzez dalsze wymiany zarówno kadry jak i studentów.

Jednocześnie BPEiWZ zachęca wszystkich pracowników (naukowo-dydaktycznych i administracyjnych) oraz studentów WSB do zgłaszania chęci uczestnictwa w wymianie w ramach Programu Erasmus z wszystkimi naszymi partnerami.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki