Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Walne Zgromadzenie ZIPH

24 maja 2010 r. przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, na którym został zatwierdzony bilans i sprawozdanie z działań z 2009 roku.

W pierwszej części zgromadzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, członek zarządu województwa Tomasz Hałas, oraz burmistrzowie: Torzymia – Ryszard Stanulewicz i Repina – Andrzej Skałuba. Podczas spotkania zaprezentowano także projekt Deplinno, który ZIPH realizuje wspólnie z Centrum Innowacji i Technologii z Forst. Działanie ma na celu rozbudowę polsko-niemieckiej sieci gospodarczej oraz poszerzenie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką, w zakres której wchodzi bezpośrednie wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące innowacji.
Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdań: merytorycznego oraz finansowego Izby za 2009 rok, które przedstawił Prezes ZIPH Jerzy Korolewicz, i które w konsekwencji zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zebrane gremium.

Wyższa Szkoła Biznesu jest członkiem założycielem ZIPH od 5 maja 2004 r. Wspólnie z Izbą podejmuje szereg inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorców oraz w obszarze pozyskiwania środków z UE.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki