Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

WSB realizatorem szkoleń językowych dofinansowanych przez Unię Europejską

Szkoła Językowa Lingua Academia działająca przy Wyższej Szkole Biznesu będzie prowadziła szkolenia w ramach  projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników drogą do sukcesu firmy”. Zajęcia rozpoczną się 23.05.2011r.

Wszelkie informacje i zgłoszenia można kierować pod numer tel. 95-739-03-11.

Są jeszcze wolne miejsca.

 

Szkolenia skierowane są do właścicieli mikro oraz małych firm oraz ich pracowników którzy chcą nabyć nowe lub podwyższyć posiadane kwalifikacje. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby otrzymujące wsparcie pomostowe w ramach Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje: spełnienie kryteriów formalnych, data złożenia kompletu formularzy rekrutacyjnych oraz wniesienie odpłatności przed przystąpieniem do szkolenia.

Kurs: Język angielski - BEC Vantage
Pierwsze zajęcia: maj 2011
Liczba godzin szkolenia: 120
Tryb zajęć: w tygodniu poza godzinami pracy
Liczba miejsc: 18
Koszt udziału: 500 zł

Kurs do BEC Vantage przeznaczony jest dla przedstawicieli kadry zarządzającej ze średniego oraz wyższego szczebla. Kurs wprowadza fachową terminologię handlową, finansową i prawną z dziedzin takich jak: handel zagraniczny, globalizacja, finanse, przepisy BHP, prawa, kadr etc.

Kurs: Język angielski - BEC Preliminary
Pierwsze zajęcia: maj 2011
Liczba godzin szkolenia: 120
Tryb zajęć: w tygodniu poza godzinami pracy
Liczba miejsc: 18
Koszt udziału: 460 zł

Kurs BEC Preliminary przygotuje przedsiębiorców z zakresu biznesowego jęz. ang. z obszarów: struktura i organizacja firm, rekrutacja pracowników, praca w zespole, komunikacja międzyludzka, promocja i sprzedaż produktów, operacje finansowe, korespondencja biz. etc;

Informacje i zgłoszenia: tel. 95-739-03-11.
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki