Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

WSB organizuje międzynarodową Konferencję Socjologiczną

Wydział Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Biznesu organizuje w dniu 7 grudnia 2010 r. międzynarodową konferencję socjologiczną pt. „Aktywni obywatele – już czy jeszcze nie? Doświadczenia polsko – niemieckie w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego”. Konferencja zostanie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa.

Partnerem WSB jest Stowarzyszenie „Słubfurt”. Głównym celem konferencji jest promocja idei społeczeństwa obywatelskiego wśród społeczności lokalnej po obu stronach granicy. Program konferencji obejmuje otwartą dla publiczności sesję plenarną, w czasie której zaproszeni prelegenci przybliżą pojęcie i przedstawią rolę różnych instytucji wspierających proces budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zaprezentują wyniki badań dotyczącej aktywności obywatelskiej różnych grup społecznych. W części drugiej konferencji uczestnicy podzieleni na grupy tematyczne (młodzieżowa, samorządowa i NGO) będą dzielili się doświadczeniami w zakresie form aktywności obywatelskiej po stronie niemieckiej i polskiej. Pod opieką moderatorów będą dyskutować na temat możliwości i szans wykreowania wspólnych, polsko – niemieckich inicjatyw oddolnych służących społeczności pogranicza.

Konferencję wspiera Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim.

 

         

 


„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz budżetu państwa

 

 

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki