Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

WSB organizatorem szkoleń dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu realizuje przetarg organizowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie organizacji szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania.

Od 24 stycznia 2011r. realizowane są następujące szkolenia:

  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
  • Kurs komputerowy
  • FIDIC oraz prawo budowlane
  • Nowa ustawa o finansach publicznych

 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki