Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

WSB organizatorem studiów podyplomowych dla Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu realizuje przetarg organizowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie organizacji studiów podyplomowych o specjalności „Prawo i administracja publiczna” w  ramach projektu systemowego pn. „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania.

Pierwsze zajęcia na w/w specjalności odbędą się dnia 20 listopada 2010r. (tj. sobota)

 

 

.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki