Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Studia I stopnia

Uwaga studenci III roku

1.Dnia 31 maja 2010 r. upływa ostateczny termin składania prac dyplomowych.

2.Prace należy złożyć w 3 egzemplarzach w tym:

- 2 w oprawie twardej, 1 trwale zszyty, drukowany dwustronnie (praca zbindowana - nie zostanie przyjęta!);

- w wersji elektronicznej - na płycie CD (płytę nalezy opisać: imię, nazwisko, temat pracy, nazwisko prpmotora i dołączyń do trwale zszytego egzemplarza - wkleić kopertę).

3.Praca musi zawierać oświadczenie dotyczące samodzielnego pisania pracy (druk do pobrania w dziekanacie lub ze strony www.wsb.gorzow.pl/wirtualny dziekanat/pliki do pobrania).

4.Pracę dyplomową należy napisać zgodnie ze wzorem i zaleceniami zatwierdzonymi przez Senat Uczelni www.wsb.gorzow.pl/wirtualny dziekanat/pliki do pobrania

5.Wraz z pracami należy:

- dostarczyć 5 zdjęć dyplomowych o wymiarach 45 x 65 mm w stroju wizytowym,

- uiścić opłatę za dyplom w wysokości 60 zł,

- rozliczyć się z karty obiegowej (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów),

- złożyć uzupełniony indeks do dnia 15 czerwca 2010 r.

W przypadku braku możliwości złożenia pracy w ww. terminie, należy do dnia 31 maja 2010 r. dostarczyć podanie do Dziekana Wydziału o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (na podaniu musi znaleźć się zgoda i opinia promotora).

 

 

 

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki