Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Studia I stopnia

Uwaga studenci 3 roku

1. Dnia 31 stycznia 2011 r. upływa ostateczny termin składania prac dyplomowych.

2. Prace należy złożyć w 3 egzemplarzach w tym:

- 2 w oprawie twardej, 1 trwale zszyty, drukowany dwustronnie (praca zbindowana – nie zostanie przyjęta!)
- oraz w wersji elektronicznej - na płycie CD (płytę należy opisać: imię, nazwisko, temat pracy, nazwisko promotora i dołączyć do trwale zszytego egzemplarza – wkleić kopertę).

3. Praca musi zawierać oświadczenie, dotyczące samodzielnego pisania pracy (oświadczenie do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub ze strony www.wsb.gorzow.pl /wirtualny dziekanat/ pliki do pobrania).


4. Pracę dyplomową należy napisać zgodnie ze wzorem i zaleceniami zatwierdzonymi przez Senat Uczelni. www.wsb.gorzow.pl /wirtualny dziekanat/ pliki do pobrania.

5. Wraz z pracami należy:

- dostarczyć 5 zdjęć dyplomowych o wymiarach 45 X 65 mm w stroju wizytowym,

- uiścić opłatę za dyplom w wysokości 60 zł,

- rozliczyć się z karty obiegowej (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów),

- złożyć uzupełniony indeks do dnia 15 lutego 2011 r.

W przypadku braku możliwości złożenia pracy w ww. terminie, należy do dnia 31 stycznia 2011 r. dostarczyć podanie do Dziekana Wydziału o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (na podaniu musi znaleźć się zgoda i opinia promotora).


SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki