Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Biuro Karier

Trwają warsztaty z Doradcą Zawodowym

W ramach projektu „Gospodarka Przestrzenna - Kierunek z Wizją” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbywają się warsztaty ułatwiające „wejście” na rynek pracy.

Bezpłatne kilkugodzinne warsztaty realizowane były w siedzibie WSB w dniach 22 marca, 23 kwietnia i 30 kwietnia 2012 roku przez naszego Doradcę Zawodowego Panią Karolinę Zabilską. To jeszcze nie koniec spotkań.
Celem Indywidualnego Planu Działania miał być wybór najlepszej możliwej ścieżki kariery zawodowej, dostosowany do osobistej sytuacji uczestnika i lokalnego rynku pracy, oraz  podniesienie kompetencji społecznych.
Mamy już pierwsze efekty pracy z doradcą. Z dumą możemy się pochwalić wynikami. Większość studentów doskonale wypadła na rozmowie kwalifikacyjnej i otrzymała pracę, a kolejne osoby przygotowują się do odbycia praktyk w wybranym przez siebie miejscu. Na 10 najlepszych absolwentów WSB czeka propozycja odbycia płatnych staży.

Zachęcamy wszystkich studentów do brania udziału w warsztatach.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki