Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Egzaminy TELC

Terminy i warunki przystąpienia do egzaminów TELC

Najbliższe egzaminy TELC odbędą się:

01.06.2013r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.04.2013r.

 

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest uiszczenie opłaty za egzamin i okazanie dowodu wpłaty w Dziale Organizacji Studiów (I piętro, pok. 110) do 30.04.2013r. lub przesłanie dowodu wpłaty faksem pod nr: 095 733 66 61.

Przy zgłoszeniu należy podać język oraz poziom egzaminu, a także telefon kontaktowy. 
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W przypadku małej ilości kandydatów na wybrany poziom egzamin nie zostanie zorganizowany się, a uiszczone opłaty zostaną zwrócone.

Przed wejściem na egzamin pisemny należy okazać dokument tożsamości.

 

Ceny egzaminów TELC w grupach 7-osobowych:

 

Język angielski i niemiecki:

Poziom A1 - 360 zł

Poziom A2 – 480 zł.

Poziom B1 – 580 zł.

Poziom B2 – 680 zł. 

 

W przypadku mniejszej liczby kandydatów, ceny ustalane są indywidualnie. Organizujemy egzaminy TELC na zlecenie klientów także w innych indywidualnie ustalonych terminach.

Numer konta, na który należy wpłacać opłatę egzaminacyjną:

 Bank Pocztowy S.A. O/Gorzów Wlkp.

26 1320 1830 3256 5469 2000 0001

z dopiskiem: np. TELC j. ang. A2

Nazwa, język oraz poziom egzaminu powinny być wyraźnie wpisane na dowodzie wpłaty.


Podczas egzaminów pisemnych wszystkie telefony komórkowe powinny być wyłączone. Niezastosowanie się do tego punktu regulaminu przez kandydatów może skutkować usunięciem z egzaminu.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki