Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Sztandar WSB odznaczony

W dniu 2 lipca 2012 r. z okazji 755 urodzin Miasta odbyła się uroczysta specjalna sesja Rady Miasta Gorzowa. Podczas sesji w Filharmonii Gorzowskiej uhonorowano zasłużonych dla Gorzowa.  W tym roku odznakę tę przyznano Wyższej Szkole Biznesu; medal przypięty został do sztandaru Uczelni, a podpisy w Honorowej Księdze złożyły Rektor - dr inż. Maja Kiba-Janiak oraz Kanclerz Anna Siwko. Honorowa Odznaka Miasta Gorzowa przyznawana jest za wybitne zasługi dla rozwoju miasta.

Wśród odznaczonych znalazła się także dr Anna Czekirda, która w imieniu wszystkich uhonorowanych podziękowała Radzie Miasta i wnioskodawcom za wyróżnienie i docenienie wkładu pracy osób odznaczonych i Uczelni w rozwój miasta Gorzowa.

 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki