Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Biuro Karier

Sytuacja na rynku pracy: luty, marzec 2010

Sytuacja na rynku pracy w kraju
Według szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu br. 12,9%
i w porównaniu do lutego br. spadła o 0,1 punktu procentowego. W marcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach 0,5 – 0,1 punktu procentowego) odnotowano w 11 województwach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w województwie lubuskim i warmińsko-mazurskim.
W 4 województwach poziom stopy bezrobocia w odniesieniu do lutego br. nie uległ zmianie (dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie). Jedynie w województwie śląskim odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,1 punktu.
 

Nadal najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,8%) występuje w województwie mazowieckim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (21,1%).
Liczba bezrobotnych w końcu marca 2010 roku wyniosła 2.080,3 tys. osób i w porównaniu do końca lutego 2010 roku była niższa o 21,2 tys. osób (o 1,0%).
Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2009 – luty 2009) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych - o 40 tys. (o 2,3%). Oznacza to, że sytuacja zaczyna się poprawiać.
 

Spadek liczby bezrobotnych w marcu 2010 roku miał miejsce w 14 województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) w:
- warmińsko-mazurskim - o 3% (o 3,6 tys. osób),
- lubuskim - o 3% (o 2, tys. osób),
- opolskim - o 2,8% (o 1,5 tys. osób),
- świętokrzyskim - o 2,4% (o 2,2 tys. osób).
Źródło: http://www.mpips.gov.pl/
 

Sytuacja na rynku pracy w województwie lubuskim
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w województwie lubuskim w lutym 2010 r. stanowili 17,2% w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Wojewódzki wskaźnik natężenia bezrobocia był wyższy o 4,5 pkt. procentowych od wskaźnika krajowego.

Stopa bezrobocia
w podregionie gorzowskim wynosiła 15,7%, natomiast w podregionie zielonogórskim 18,2%.
Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach:
krośnieńskim – 28,7%,
nowosolskim – 27,6%,
żagańskim – 27,4%.
 

Najniższa natomiast w powiatach:
Gorzów Wielkopolski (grodzki) – 8,5%,
Zielona Góra (grodzki) – 8,5%,
Świebodzin – 11,8%.
Źródło: http://www.wup.zgora.pl
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki