Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Projekty UE

Studiuj za darmo "kierunek z wizją".

Mając na uwadze zmiany prawne a co za tym idzie nowe potrzeby rynku pracy w obszarze gospodarowania przestrzenią Wyższa Szkoła Biznesu wspólnie z Partnerem Lubuską Organizacją Pracodawców przystąpiła do realizacji projektu pt. „Gospodarka Przestrzenna- kierunek z wizją” w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

 

Do czego dążymy:

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału dydaktycznego WSB poprzez:

 • Wdrożenie komplementarnego programu studiów I stopnia Gospodarka Przestrzenna stopnia dostosowanego do potrzeb rynku pracy,
 • Podniesienie jakości przygotowania studentów WSB w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez rozszerzoną ofertę Biura Karier.


Kiedy?

Projekt realizowany będzie w okresie 01.02.2010-30.11.2013

Do kogo skierowany jest projekt:


Projekt skierowany jest dla:

 • 30 studentów nowego kierunku I stopnia Gospodarka Przestrzenna studiów stacjonarnych,
 • 30 studentów nowego kierunku I stopnia Gospodarka Przestrzenna studiów niestacjonarnych,
 • 100 obecnych studentów WSB.


Jak wziąć udział w projekcie :


Kandydaci na studia I stopnia Gospodarki Przestrzennej będą kwalifikowani do projektu na podstawie złożonych dokumentów wg. kolejności zgłoszeń, zgodnie z zasadami równych szans. W przypadku dużego zainteresowania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami z zakresu tematyki związanej z programem studiów.

Co oferujemy w ramach projektu:

 • Darmowe studia dla 60 os. na kierunku I stopnia GP,
 • Darmowe doradztwo zawodowe,
 • Darmowe warsztaty zawodowe,
 • Darmowe treningi interpersonalne,
 • Darmowe szkolenia z zakresu: praca grupie, zarządzanie czasem, sztuka podejmowania decyzji, jak zaplanować swoja ścieżkę kariery, trening kreatywności itd.,
 • Wykłady otwarte prowadzone przez praktyków przyszłych pracodawców,
 • 3 miesięczne staże dla 30 absolwentów WSB,
 • Praktyki dla 60 studentów WSB,
 • Komfortowe warunki nauki w nowoczesnej pracowni Gospodarki Przestrzennej,
 • Nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki