Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Studenci WSB w Faurecii Gorzów, czyli jak teoria spotkała się z praktyką

Dzisiaj coraz częściej pracodawcy podkreślają, że młodzi ludzie podejmujący zatrudnienie nie mają nawet wyobrażenia o przyszłym miejscu pracy. Wyższa Szkoła Biznesu postanowiła sukcesywnie zmieniać ten pogląd organizując wspólnie z przedsiębiorstwami wizyty studyjne dla studentów.

W kwietniu 2011r. pierwsza grupa studentów specjalności „Zarządzanie Logistyczne” odwiedziła specjalizujący się w wytwarzaniu elementów wyposażenia samochodowego zakład Faurecia Gorzów. Podczas spotkania dyrektor ds. zasobów ludzkich Pan Szymon Łuszczewski zaprezentował firmę, jej misję, wizję, specyfikę pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. W dalszej części studenci mieli okazję obejrzeć fabrykę, porozmawiać z dyrektorem ds. logistyki oraz porównać swoją wiedzę teoretyczną z tego zakresu z praktyką.
Wszyscy byli pod dużym wrażaniem i zgodnie przyznali, że jest to świetny sposób na przekazywanie wiedzy oraz promowanie lokalnych zakładów pracy.
Jeszcze w maju rozpoczną się warsztaty organizowane przez WSB z lokalnymi przedsiębiorstwami, których celem będzie wspólne opracowanie programów nauczania. Bowiem już od nowego roku akademickiego zostanie zmieniony system kształcenia w Uczelni na modułowy, tzw. harwardzki. Oznacza to, iż grupy powiązanych tematycznie ze sobą przedmiotów zostaną „zamknięte” w moduły, a formą zaliczenia będzie projekt. Stąd też jeszcze większa niż dotychczas dbałość WSB o skorelowanie treści programowych z potrzebami lokalnego rynku pracy. „Zależy nam, aby nasi studenci byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy, a teoria przenikała się z praktyką” – podkreśla kanclerz WSB Anna Siwko.

„Wyjazdy studyjne do dużych firm typu Faurecia, które cechują się profesjonalnym zapleczem logistycznym i wieloletnim doświadczeniem w organizacji pracy są dla nas bardzo przydatne i rozwojowe. Faurecia jako jeden ze światowych liderów stanowi swoisty wzór do naśladowania dla konkurencji, a z naszej perspektywy jest doskonałym zapleczem dydaktycznym dla pozyskiwania wiedzy praktycznej. Poza możliwością zaobserwowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w realnych warunkach, poznania możliwości zastosowania specjalistycznych systemów, zależności wewnętrznych w firmie, specyficznej kultury pracy, mieliśmy możliwość zdobycia zapoznania się z wymaganiami stawianymi przez firmę przed potencjalnymi kandydatami do pracy. Podoba mi się, że przedsiębiorstwo stawia duży nacisk na rozwój swojej kardy pracowniczej i bezpieczeństwo pracy” -  Marcin Przybylak, student WSB na Kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie logistyczne.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki