Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Ster, żagle i kotwica - konferencja: profilaktyka w gimnazjach

Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Wyższa Szkoła Biznesu zapraszają na konferencję „Profilaktyka w gimnazjach”, która odbędzie się 26.10.2011 o godz. 10.00 w auli WSB.

W roku 2011 Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii realizuje program profilaktyki adresowany do społeczności gimnazjów gorzowskich : uczniów, rodziców, nauczycieli  i pracowników szkół pod nazwą „STER, ZAGLE I KOTWICA”. 

Program został dofinansowany przez Ministra Edukacji Narodowej, Wojewodę Lubuskiego i Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Zespół realizatorów przeprowadził:

1.      Lekcje wychowawcze - 2 godziny dla każdej klasy

2.      Spotkania z rodzicami 

3.      Warsztaty dla nauczycieli

4.      Warsztaty dla liderów edukacji rówieśniczej

5.      Sondaż dotyczący kontaktu z alkoholem, narkotykami, dopalaczami, papierosami przeprowadzony we wszystkich klasach pierwszych gimnazjów.

6.      Działania liderów edukacji rówieśniczej:

a.      przygotowanie filmu dla rodziców "Porozmawiaj ze swoim dzieckiem" i dla uczniów "Nie bądź leń, weź się zmień"

b.      spotkania z klasami III "Wolontariat – lubię to" (różne formy aktywności społecznej jako alternatywa dla zachowań ryzykownych).

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań, postawy gimnazjalistów i ich rodziców wobec zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi, możliwości budowania sieci współdziałania.

Zapraszamy.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki