Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Spotkanie w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego

W dniu 02 czerwca br. Wyższa Szkoła Biznesu, kolejny raz uczestniczyła w spotkaniu zespołu roboczego w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego

We wrześniu 2008 roku odbyła się konferencja „Wyzwania Lubuskiego Rynku Pracy. Rozwój z troską o człowieka”, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Podczas tej konferencji WSB przystąpiło do Lubuskiego Paktu Na Rzecz Zatrudnienia. Jedna z umów dotyczy partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego i utworzenia Forum poradnictwa zawodowego województwa lubuskiego. Członkowie Forum poradnictwa zawodowego po wygenerowaniu pomysłów z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego, przystąpili do realizacji swoich zadań. Jedną z podjętych inicjatyw jest uaktualnienie Mapy poradnictwa zawodowego województwa lubuskiego, zmierzające do zebrania informacji o działalności instytucji świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz
do rozwijania współpracy tych środowisk. 

W skład zespołów roboczych wchodzą pracownicy WSB. Kolejne z cyklu spotkań odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Prowadzone było przez Liderki z Centrum Informacji i Planowana Kariery Zawodowej WUP O/Gorzów Wlkp., i wiązało się w głównej mierze z określeniem potrzeb szkoleniowych, opracowaniem i zaktualizowaniem mapy poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim. Spotkanie pozwoliło na podsumowanie pierwszego zakończonego etapu prac (narzędzia do realizacji zadań na rzecz Mapy Poradnictwa zawodowego).


Na bieżąco będziemy udzielać informacji nt. prac zespołu roboczego i przedstawiać efekty naszej pracy.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki