Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Spotkanie Lubuskiego Kongresu Kobiet

10 marca 2010 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Rady Programowej Lubuskiego Kongresu Kobiet. W spotkaniu uczestniczyła Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu Ewa Pawlak, która jest członkiem Rady Programowej.

W Muzeum Ziemi Lubuskiej poruszone zostały tematy związane m.in. z rolą kobiet we współczesnym świecie. Prelekcję dotyczącą mobbingu w zakładzie pracy wygłosił Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak. - Blisko połowa naszych prac, które wykonujemy w ciągu roku, to działania dotyczące skarg pracowniczych. W 2009 roku wpłynęło sześć skarg dotyczących dyskryminacji i pięć związanych z mobbingiem - wyliczył Grześkowiak. - To znikoma ilość - dodał. Z kolei marszałek Jabłoński podziękował wszystkim paniom zgromadzonym na sali za przyjęcie go oklaskami i z okazji minionego Międzynarodowego Dnia Kobiet wręczył im okazały tort. Marszałek obiecał, że administracja województwa będzie wspierać kobiety w miarę swoich możliwości.
Podczas spotkania odczytano list lubuskiego europosła Artura Zasady, który osobiście nie mógł przybyć do muzeum. - Równouprawnienie znajduje się w podstawowych treściach traktatu. Jest to dla mnie ważna kwestia, dlatego działając w Komisji Transportu i Turystyki podejmuję temat sprawnego podróżowania samotnych kobiet z dziećmi i mężczyzn - napisał Zasada. Pracownicy biura lubuskiego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim omówili z kolei działalność na rzecz kobiet zamieszkujących obszary wiejskie. Zaprezentowane zostały również zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat programu Drugiego Lubuskiego Kongresu Kobiet, który zaplanowano na wrzesień br. oraz wybrano pełnomocnika marszałka ds. równego traktowania kobiet. Została nim Agnieszka Opalińska - pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. W skład rady wchodzą 33 kobiety.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki