Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Controlling finansowy

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.”

                                                                                            Robert Kiyosaki

Idea

W dzisiejszych czasach efektywne i skuteczne zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych wymaga stosowania sprawdzonych i efektywnych narzędzi, w tym w szczególności controlling finansowego. 

Cel

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy controllera finansowego, jak i pracowników wspomagających jego działalność. W trakcie zajęć słuchacze poznają podstawowe zasady i narzędzia controllingu finansowego, produkcyjnego, inwestycyjnego, personalnego oraz nowoczesne rozwiązania wspomagające procesy optymalizacyjne.

Korzyści

Prowadzone zajęcia pozwalają na uzyskanie korzyści:
•    poznania szerokiego spektrum zagadnień controllingu stosowanego w różnych typach przedsiębiorstw, w tym w korporacjach międzynarodowych
•    uzyskanie umiejętności przygotowywania i weryfikacji budżetów dla różnych obszarów działalności spółek
•    sprawne posługiwanie się narzędziami ekonomicznymi, w tym w szczególności analizą ekonomiczną jako fundamentem rachunku ekonomicznego
•    bardzo dobrą znajomość zagadnień prawnych i prawno-podatkowych wykorzystywanych w praktyce finansów
•    skuteczne wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia pracy controllera finansowego i pracowników działu

Dla kogo

Studia skierowane są do wszystkich osób chcących poznać od strony praktycznej finanse spółek i narzędzia controllingowe. W szczególności studia będą pomocne dla przyszłych i obecnych pracowników działów controllingu, którzy chcą swoja karierę zawodową wiązać ze światem finansów. Są też propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności.

Ramy programowe*

Program studiów przygotowany we współpracy z AUDIT Doradztwo Personalne.

 • MODUŁ WSTĘPNY
  Rola, znaczenie i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie (w tym controlling operacyjny i strategiczny).
  Organizacja i wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie.
  Sprawozdania finansowe – bilans, rachunek wyników, cashflow
  Podstawy analizy ekonomicznej – terminologia, wskaźniki, zależności ekonomiczne w firmie
 • MODUŁ PODSTAWOWY
  Budżetowanie, klucze podziałowe i analiza odchyleń
  Controlling produkcyjny jako narzędzie wspierające działania menadżerów produkcji.
  Controlling inwestycyjny. Rachunek inwestycyjny, ocena ryzyka i  rentowności planowanych inwestycji. Ceny transferowe
  Zarządzanie płynnością finansową z podatkiem VAT.
  Podatek dochodowy od osób prawnych
 • MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY
  Tworzenie systemów informacyjnych i wizualizacja informacji dla menadżerów zarządzających przedsiębiorstwem.
  Kuźnia praktyków – zajęcia praktyczne dla controllerów finansowych z wykorzystaniem laboratorium komputerowego. Przegląd narzędzi controllingowych (informatycznych).
  Seminarium dyplomowe
  Business English

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy, jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków naukowych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów informatycznych.

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki