Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Psychologia zarządzania

 

Idea

Psychologia pozwala obserwować procesy zachodzące w nas i wokół nas. Ludzie biznesu i praktycy zarządzania chcą wiedzieć więcej, wnikliwiej – to grupa otwarta na wiedzę wspomagającą rozwój. Dzięki poznaniu siebie mogą zaakceptować innych oraz zrozumieć specyfikę relacji zawodowych i osobistych.

Cel

Dzięki nabyciu wiedzy psychologicznej będącej bazą dla wielu kompetencji menedżerskich każdy Słuchacz będzie mógł sprawniej zarządzać samym sobą oraz być członkiem zespołów lub ich liderem. To kierunek rozwoju, dzięki któremu można dołączyć do grupy ludzi będących motorem zmian społecznych i ekonomicznych.

Korzyści

Studia podyplomowe na tym kierunku dają możliwość kształtowania i rozwijania kompetencji menedżerskich w oparciu o pogłębienie samoświadomości i analizę relacji zespołowej. Każdy ze słuchaczy przed rozpoczęciem studiów bierze udział w indywidualnej sesji coachingowej, aby móc określić swoje cele na czas trwania studiów. Następnie uczestniczy w treningu interpersonalnym oraz dokonuje autodiagnozy w ramach koncepcji psychologicznego autoportretu autorstwa J. Oldhama i L. Morris, aby zidentyfikować swoje potencjały i deficyty i móc pracować nad nimi. To bezsprzecznie kierunek dla wszystkich tych, którzy chcą być dla swojego zespołu kimś istotnym, liderem, autorytetem.

Dla kogo

Oferta skierowana jest do osób pracujących w zespołach, zarówno w obszarze biznesu, jak i administracji publicznej czy organizacji pozarządowych. Zajęcia prowadzone są z trzech perspektyw funkcjonowania w zespole pracowniczym: przełożonego (menedżera), podwładnego i współpracownika. Kompetencje nabywane podczas studiów wspierają równocześnie relacje z klientami i otoczeniem biznesowym organizacji.

Ramy programowe

•    Indywidualna sesja coachingowa
•    Trening interpersonalny
•    Psychologiczne aspekty zarządzania. Osobowość w biznesie. Autodiagnoza.
•    Budowanie zespołu a cechy indywidualne pracowników
•    Wpływ cech osobowości na proces komunikowania się w zespole projektowym
•    Generowanie i rozwiązywanie konfliktów – składowe osobowości eskalujące i tonizujące
•    Koncepcja czasu P. Zimbardo w świecie biznesu
•    Czynniki osobowościowe w procesie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach biznesowych
•    Podejmowanie decyzji w sytuacjach zawodowych

Liczba godzin

221 godzin - 2 semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra

Specjaliści z zakresu psychologii, socjologii, biznesu, prawa. Doświadczeni praktycy z wysokimi kompetencjami dydaktycznymi.

Cena

1975 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe WSB
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
  • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
  • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki