Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Szkoła Coachingu Teichert & Partners

Idea

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, pozwalające pracować w roli coacha w niemal każdym miejscu pracy.

Cel

Celem studiów jest udostępnienie słuchaczom pakietu nowoczesnych narzędzi, które pomogą zdefiniować ich własny potencjał i możliwe ścieżki rozwoju, a także obalą mity funkcjonujące we współczesnej teorii oraz praktyce zarządzania.

Korzyści

Słuchacze w trakcie 3 semestrów zapoznają się z tematyką dotyczącą procesu coachingowego. Pierwszy semestr obejmuje background wiedzowy z zakresu wiedzy humanistycznej przygotowującej do prowadzenia coachingu. Drugi semestr to 130 godzin zajęć oferujących tzw. garnitur kompetencyjny coacha, realizowanych w formie warsztatowej. Słuchacze podczas każdego spotkania doświadczają pracy coacha poprzez udział w pracy własnej – w roli coacha, klienta i obserwatora oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych. Trzeci semestr to nieustanne zapoznawanie się z metodologią coachingu poprzez praktykowanie – podczas zajęć na zaaranżowanych sesjach, a pomiędzy zajęciami w formie pracy własnej z klientem.

Dla kogo

Studia na tym kierunku są adresowane do wszystkich, którzy szkolą, zarządzają, kierują zespołami oraz tych którzy chcą poznać jedną z najskuteczniejszych form pracy nad zmianą w umiejętnościach np. pracowników, współpracowników, zarządzających.

Ramy programowe

•    Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego - podejmowanie decyzji w życiu człowieka
•    Coaching a inne formy pomocy psychologicznej - przegląd koncepcji
•    Wybrane zagadnienia psychologii społecznej w procesie coachingu
•    Indywidualne sesje coachingowe z każdym studentem
•    Kontrakt, obserwacja, rozmowa i wywiad w coachingu
•    Budowanie kontraktu interpersonalnego - inteligencja emocjonalna
•    Opór w procesie coachingowym
•    Przegląd stylów i modeli coachingu
•    Model sesji coachingowej w oparciu o wybrane standardy oraz cechy osobowości coacha
•    Techniki i narzędzia coachingu indywidualnego oraz zespołowego
•    Projektowanie sesji coachingowej. Analiza przypadku.

Liczba godzin

334 godziny - 3 semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra

Specjaliści z zakresu coachingu, psychologii, socjologii, biznesu, prawa. Doświadczeni praktycy z wysokimi kompetencjami dydaktycznymi.

Cena

2300 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe WSB -link
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
  • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
  • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki