Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Szkoła Trenerów Teichert & Partners

Idea

Przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego – efektywnego i atrakcyjnego w formie – prowadzenia szkoleń oraz samodzielnego lub zespołowego przygotowywania procesu szkoleniowego poprzez intensywny trening kompetencji trenerskich w toku dwóch semestrów studiów.

Cel

Zamierzeniem studium podyplomowego Szkoła Trenerów Biznesu jest przekazanie rzetelnej wiedzy i intensywne kształcenie kompetencji trenerskich.

Korzyści

Słuchacze zapoznają się z tematyką dotyczącą procesu szkoleniowego: od diagnozy potrzeb i projektowania szkolenia, przez prowadzenie go, ocenę efektywności i wdrożenia nabytych kompetencji w codzienną pracę. Będą rozwijać kluczowe w pracy trenerskiej umiejętności psychologiczne, takie jak: rozpoznawanie i kształtowanie dynamiki grupowej z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych zasobów uczestników w celu wspierania procesu uczenia się, sztukę efektywnego komunikowania się i asertywności w pracy z grupą szkoleniową.
Po opuszczeniu murów Uczelni nasi najlepsi Absolwenci współpracują z firmą Teichert & Partners jako trenerzy.

Dla kogo

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych pełnieniem roli trenera (osoby prowadzącej szkolenia) oraz zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania i prowadzenia szkoleń.

Ramy programowe

•    Kompetencje trenerskie: sztuka prezentacji i autoprezentacji
•    Diagnozowanie kultury organizacyjnej w firmie
•    Kompetencje trenerskie: sztuka efektywnego komunikowania się i asertywności
•    Badanie potrzeb szkoleniowych
•    Projektowanie i przygotowanie szkolenia
•    Metodologia prowadzenia szkoleń
•    Dynamika procesu grupowego
•    Kompetencje trenerskie: zarządzanie konfliktem
•    Badanie efektywności szkoleń
•    Samodzielne przeprowadzenie modułu szkoleniowego

Liczba godzin

215 godzin - 2 semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Kadra

Specjaliści z zakresu psychologii, socjologii, biznesu, prawa. Doświadczeni praktycy z wysokimi kompetencjami dydaktycznymi.

Cena

1975 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

  • podanie na studia podyplomowe WSB -link
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
  • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm - 2 szt.,
  • ksero dowodu osobistego.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki