Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie w administracji z elementami prawa

Idea

Nowoczesne państwo buduje się na fundamentach nowoczesnej i profesjonalnej administracji publicznej. Takie założenie może skłaniać urzędników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych - nieustannego doskonalenia się.

Cel

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej, szczególnie użytecznej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Korzyści

Studia te dostarczą niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, sektora finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Mogą być drogą do awansu zawodowego lub też znalezienia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

Dla kogo

Studia kierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie I lub II stopnia, zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, jak i tych, którzy przyszłość zawodową dopiero wiążą ze sferą administracji publicznej.

Ramy programowe*

  • System administracji w Polsce i w krajach UE
  • Służba cywilna w administracji publicznej   
  • Prawo administracyjne 
  • Postępowanie administracyjne
  • Prawo zamówień publicznych   
  • Finansowanie zewnętrzne w administracji
  • Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa
  • Zarządzanie jakością w administracji
  • Public relations w administracji publicznej
  • Etyka i etykieta w administracji

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.     

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki