Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie procesami logistycznymi - menedżer logistyki

Idea

Procesy logistyczne odgrywają w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Mają decydujący wpływ na efektywność funkcjonowania, a przez to i na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego umiejętność skutecznego zarządzania procesami logistycznymi staje się dzisiaj niezwykle ważna, a kompetencje z zakresu logistyki są uznawane za podstawowe wśród kompetencji menedżerskich.

Cel

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie procesami logistycznymi – Menedżer logistyki jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.

Korzyści

Program studiów dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • budowania i funkcjonowania systemów logistycznych,
 • zarządzania procesami logistycznymi,
 • wykorzystywania metod ilościowych w logistyce,
 • wykorzystania narzędzi controllingu logistycznego w zarządzaniu procesami logistycznymi,
 • narzędzi i metod optymalizacji procesów logistycznych.

Dla kogo

Studia skierowane są do kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży. Kierowane są również do osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na logistyce. Są też propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności.

Ramy programowe*

 • Organizacja i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Jakościowe wymogi procesów logistycznych
 • Zarządzanie kosztami logistycznymi
 • Prawne uwarunkowania procesów logistycznych
 • Metody ilościowe w logistyce
 • Zarządzanie zakupami
 • Planowanie i organizacja dystrybucji
 • Zastosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT) w logistyce
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie procesami transportu
 • Controlling logistyczny
 • Gospodarka magazynowa, opakowania i automatyczna identyfikacja (kody kreskowe i RFID)
 • Mapowanie i analiza procesów logistycznych
 • Podejmowanie decyzji logistycznych – gra symulacyjna
 • Benchmarking logistyczny – uczymy się od najlepszych
 • Przygotowanie projektu logistycznego.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

 

"Akceptuj zmiany lub pozostań w tyle w stanie szoku"

Alvin Toffler

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki