Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Idea

Studia oferują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwi podejmowanie zadań z zakresu doboru personelu i optymalizacji zatrudnienia, rozwoju kadr oraz rozwoju osobistego.

Cel

Rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Studia łączą wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania kosztami i pracownikami.

Absolwenci mogą pracować jako:

  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania,
  • pracownicy samodzielni, kadra wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
  • pracownicy administracyjni w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach budżetowych Skarbu Państwa,
  • samodzielni przedsiębiorcy,
  • osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w działach personalnych oraz zainteresowane rozwojem umiejętności związanych z zarządzaniem personelem.

Ramy programowe*


• Strategia personalna
  Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
  Zarządzanie funkcją personalną w pb
  Tworzenie strategii personalnej

• System wynagrodzeń
  Kalkulowanie najbardziej korzystnego systemu wynagrodzeń
  Powiązanie wynagrodzeń ze strategia personalną (zatrudnienie na etat, tymczasowe, leasing pracowniczy, sezonowość pracy, itp.)
  Regulamin wynagradzania
  Rodzaje systemów wynagradzania (godzinowy, akordowy, itp.)

• Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji

• Organizacja pracy działu HR
  Wybrane struktury organizacyjne przedsiębiorstw
  Struktura działu HR (w różnych typach organizacji) i obowiązki pracowników HR
  Dokumentacja pracownicza
  Regulamin pracy
  System informacji wewnętrznej w firmie

• Prawo pracy i ustawy towarzyszące
  Źródła prawa pracy
  Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
  Czas pracy
  Rodzaje stosunków pracy
  Umowa o pracę jako podstawowy stosunek pracy
  Elastyczne formy zatrudnienia
  Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę
  Rozwiązywanie stosunku pracy
  Zwolnienia grupowe
  Metodyka instruktażu stanowiskowego

• Lean Management jako nowoczesne narzędzie zarządzania

• Zarządzanie talentami
  Zarządzanie szkoleniami
  System ocen pracowników
  Rozwój talentów i kompetencji

• Motywowanie pracowników

• Rozwój kompetencji społecznych
  Etyka i etykieta biznesu
  Stres i wypalenie zawodowe
  Komunikacja w organizacji
  Zarządzanie konfliktem
  Techniki twórczego myślenia

• Coaching

• Zarządzanie zmianą

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

 

"(…) dla stworzenia właściwego ducha w zarządzaniu trzeba moralności"
  Peter F. Drucker   

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki