Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Oferta Studia podyplomowe Specjalności

Zarządzanie kapitałem ludzkim (dawniej Zarządzanie zasobami ludzkimi)

 

Idea

Studia oferują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Kompleksowa wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwi podejmowanie zadań z zakresu doboru personelu i optymalizacji zatrudnienia, rozwoju kadr oraz rozwoju osobistego.

Cel

Rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. Studia łączą wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania kosztami i pracownikami.

Absolwenci mogą pracować jako:

  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania,
  • pracownicy samodzielni, kadra wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
  • pracownicy administracyjni w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach budżetowych Skarbu Państwa,
  • samodzielni przedsiębiorcy,
  • osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w działach personalnych oraz zainteresowane rozwojem umiejętności związanych z zarządzaniem personelem.

Ramy programowe*

  • MODUŁ KADRY

Strategia personalna
System wynagrodzeń
Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji
Organizacja pracy działu HR

  • MODUŁ PRAWO

Prawo pracy
Elementy prawa cywilnego
Legalizacja zatrudniania cudzoziemców
Czas pracy
Elastyczne formy zatrudnienia
Metodyka instruktażu stanowiskowego

  • MODUŁ ZARZĄDZANIE

Lean Management jako nowoczesne narzędzie zarządzania
Zarządzanie szkoleniami
System ocen pracowników
Rozwój talentów i kompetencji
Employer branding
Przywództwo
Motywowanie pracowników

  • MODUŁ KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Etyka i etykieta biznesu
Stres i wypalenie zawodowe
Komunikacja w organizacji
Zarządzanie konfliktem
Techniki twórczego myślenia
Coaching
Podstawy mediacji
Zarządzanie zmianą
Wystąpienia publiczne
Seminarium

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin

180, dwa semestry.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena

1800 zł brutto za semestr.

 

"(…) dla stworzenia właściwego ducha w zarządzaniu trzeba moralności"
  Peter F. Drucker   

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki