Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji Realizacja nowego kierunku

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Zapraszamy wszystkich studentów WSB do skorzystania z cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu unijnego. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia: ,,Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak oszczędzać czas i efektywnie nim dysponować" oraz ,,Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych".

Istnieje również możliwość zgłaszania się na inne planowane szkolenia: Praca w grupie, Sztuka podejmowania decyzji, Jak zaplanować swoją ścieżkę kariery, Trening kreatywności, Dokumenty aplikacyjne oraz Rozmowa kwalifikacyjna.

Bezpłatne szkolenia dostępne są wyłącznie dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu. Ilość miejsc jest ograniczona.Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak oszczędzać czas i efektywnie nim dysponować.
PROGRAM SZKOLENIA
Wartość naszego czasu – czy czas to pieniądz?
Wyznaczanie celów jako głównych czynników motywujących do działania.
Jak nie marnować własnego czasu – analiza pożeraczy czasu.
Planowanie działań zgodnie z hierarchią priorytetów.
Organizacja i realizacja pracy, czyli jak panować nad przebiegiem działań.
Delegowanie zadań – jak zyskać więcej czasu.
Możliwości ‘odzyskiwania’ czasu.
Techniki wspomagające zarządzanie czasem.
Dziesięć wskazówek jak uzyskać dodatkowy czas.

CEL SZKOLENIA - Zdobycie wiedzy na temat możliwości szybszego i skuteczniejszego osiągania celów poprzez efektywne gospodarowanie czasem własnym i czasem współpracowników.

KORZYŚCI - Zapoznanie się z możliwościami zwiększenia skuteczności podejmowanych działań. Poznanie sposobów radzenia sobie z typowymi problemami związanymi z czasem. Zapoznanie ze sposobami osiągania celów przy mniejszym nakładzie pracy. Poznanie zasad prawidłowego planowania zadań krótko- i długoterminowych.


METODOLOGIA - Warsztaty szkoleniowe z wykorzystaniem: studiów przypadków, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji, kwestionariuszy i testów zachowań.
Liczebność grupy - 15 osób.


CZAS TRWANIA - 8 godzin.


Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

PROGRAM SZKOLENIA:
Predyspozycje zawodowe i osobowość.
Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.
Analiza lokalnego rynku pracy.
Metody poszukiwania pracy.
Planowanie działań – plan działań

CEL SZKOLENIA - Zdobycie wiedzy na temat własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych, analiza rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia oraz poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy połączone z przygotowaniem planowania przyszłości zawodowej i kształtowania w zakresie wyznaczania celów.


KORZYŚCI - Zdobycie wiedzy na temat własnych kompetencji jest konieczne w procesie planowania rozwoju zawodowego i efektywnego działania na rynku pracy. Wiedza na temat metod poszukiwania pracy i planowania w kreowaniu rozwoju zawodowego są niezbędnym elementem skutecznego działania.


METODOLOGIA - Warsztaty szkoleniowe. Liczebność grupy - 15 osób.


CZAS TRWANIA - 8 godzin.Zapisy odbywają się na bieżąco w Biurze Karier, zgłoszenia można również przesyłać na adres biurokarier@wsb.gorzow.pl.

 

Załączniki do artykułu:
Formularz zgłoszeniowy

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki