Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

 

Zapraszamy wszystkich studentów WSB do skorzystania z cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp.  w ramach projektu unijnego. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia: ,,Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak oszczędzać czas i efektywnie nim dysponować" oraz ,,Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych".

Istnieje również możliwość zgłaszania się na inne planowane szkolenia: Praca w grupie, Sztuka podejmowania decyzji, Jak zaplanować swoją ścieżkę kariery, Trening kreatywności, Dokumenty aplikacyjne oraz Rozmowa kwalifikacyjna.

Bezpłatne szkolenia dostępne są wyłącznie dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu. Ilość miejsc jest ograniczona.


 

 

 Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak oszczędzać czas i efektywnie nim dysponować.
PROGRAM SZKOLENIA

 • Wartość naszego czasu – czy czas to pieniądz?
 • Wyznaczanie celów jako głównych czynników motywujących do działania.
 • Jak nie marnować własnego czasu – analiza pożeraczy czasu.
 • Planowanie działań zgodnie z hierarchią priorytetów.
 • Organizacja i realizacja pracy, czyli jak panować nad przebiegiem działań.
 • Delegowanie zadań – jak zyskać więcej czasu.
 • Możliwości ‘odzyskiwania’ czasu.
 • Techniki wspomagające zarządzanie czasem.
 • Dziesięć wskazówek jak uzyskać dodatkowy czas.

CEL SZKOLENIA - Zdobycie wiedzy na temat możliwości szybszego i skuteczniejszego osiągania celów poprzez efektywne gospodarowanie czasem własnym i czasem współpracowników.

KORZYŚCI - Zapoznanie się z możliwościami zwiększenia skuteczności podejmowanych działań. Poznanie sposobów radzenia sobie z typowymi problemami związanymi z czasem. Zapoznanie ze sposobami osiągania celów przy mniejszym nakładzie pracy. Poznanie zasad prawidłowego planowania zadań krótko- i długoterminowych.
 

METODOLOGIA - Warsztaty szkoleniowe z wykorzystaniem: studiów przypadków, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji, kwestionariuszy i testów zachowań.
Liczebność grupy - 15 osób.
 

CZAS TRWANIA - 8 godzin.
 

Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Predyspozycje zawodowe i osobowość.
 • Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych.
 • Analiza lokalnego rynku pracy.
 • Metody poszukiwania pracy.
 • Planowanie działań – plan działań

CEL SZKOLENIA - Zdobycie wiedzy na temat własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych, analiza rynku pracy pod kątem poszukiwania zatrudnienia oraz poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy połączone z przygotowaniem planowania przyszłości zawodowej i kształtowania w zakresie wyznaczania celów.
 

KORZYŚCI - Zdobycie wiedzy na temat własnych kompetencji jest konieczne w procesie planowania rozwoju zawodowego i efektywnego działania na rynku pracy. Wiedza na temat metod poszukiwania pracy i planowania w kreowaniu rozwoju zawodowego są niezbędnym elementem skutecznego działania.
 

METODOLOGIA - Warsztaty szkoleniowe. Liczebność grupy - 15 osób.
 

CZAS TRWANIA - 8 godzin.

 

Zapisy odbywają się na bieżąco w Biurze Karier, zgłoszenia można również przesyłać na adres biurokarier@wsb.gorzow.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki