Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Sieć Aniołów Biznesu Amber w Polsce Północno-Zachodniej

Od stycznia 2009 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości tworzy pierwszą w Polsce Północno-Zachodniej Sieć Aniołów Biznesu o nazwie Amber. Inicjatywa PFP finansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
19 maja 2009 r. o godz. 11.00 w Auli Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., odbędzie się konferencja inaugurująca działalność sieci w województwie lubuskim.
Konferencja realizowana będzie przy współudziale Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Celem Sieci Amber będzie udzielanie kompleksowego wsparcia dla autorów innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych szukających finansowania oraz dla doświadczonych inwestorów – Aniołów Biznesu, zmierzającego do ich kojarzenia i w konsekwencji powstawania nowych konkurencyjnych przedsiębiorstw. W krajach rozwiniętych Sieci Aniołów Biznesu są pierwszym miejscem, do którego przychodzą pomysłodawcy i naukowcy chcący komercjalizować swoją wiedzę i wyniki badań.
 
Z pomocą Aniołów Biznesu rozwijały się na początku takie przedsięwzięcia jak Google czy Skype, które są teraz liderami w swoich branżach na rynku międzynarodowym. Chcemy, aby kreatywni i wykształceni ludzie z naszego regionu mieli również dostęp do takiej formy wsparcia, a inwestorzy mieli dostęp do ciekawych możliwości inwestowania swoich pieniędzy.

Podczas konferencji z udziałem eksperta z Wielkiej Brytanii przedstawiona zostanie strategia funkcjonowania Sieci oraz zaprezentowane będą doświadczenia z krajów rozwiniętych w tym obszarze.

Zgłoszenia zainteresowanych uczestnictwem w konferencji przyjmowane są telefonicznie pod numerem + 48 (095) 739-03-11 oraz drogą e-mailową: marketing@ziph.pl
 

Program konferencji
            Format: dokument PDF, wielkość: 50 kB

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki