Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Serdeczne podziękowania dla JM Rektora dr Marii Wójtowicz

W związku z odejściem na emeryturę, w imieniu całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., składamy Jej Magnificencji Rektorowi WSB dr Marii Wojtowicz serdecznie podziękowania za trud i zaangażowanie włożone w rozwój naszej Uczelni, za wspólne działania i inicjatywy oraz za wieloletnią pracę naukową.
Dziękujemy za zaufanie jakim niejednokrotnie nas Pani obdarzała i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by godnie kontynuować prace nad dalszym rozwojem Wyższej Szkoły Biznesu. Wiemy, że nasza Uczelnia na zawsze pozostanie Pani bliska i za to także serdecznie dziękujemy.
Po wielu latach intensywnej pracy na rzecz WSB, życzymy realizacji własnych planów oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Życzymy również spokojnego odpoczynku.
Wszystkiego dobrego.

Władze i pracownicy WSB


Dr Maria Wojtowicz piastowała stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Biznesu przez 10 lat. Była związana z Uczelnią od początku jej funkcjonowania. Jest współautorką koncepcji rozwoju WSB. Przez 13 lat istnienia Wyższej Szkoły Biznesu stanowiła oparcie zarówno dla pracowników akademickich jak i administracyjnych Uczelni. Pełniła funkcję pierwszego Rektora WSB w latach 1997-2001, w latach 2001-2004 funkcję Dziekana, a od 2004 r. ponownie Rektora aż do chwili obecnej. Przez wiele lat była wykładowcą statystyki.
Dr Maria Wójtowicz w latach 1990–1993 była Prodziekanem ds. Nauki w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Z uczelnia tą związana była od 1973 r. i przez ponad 25 lat pełniła obowiązki Kierownika Pracowni Antropologii i Biometrii.
To dzięki Jej inicjatywie, wsparciu oraz autorytetowi Uczelnia na trwałe wpisała się w edukacyjny krajobraz miasta. Prowadzone przez WSB pod patronatem p. Rektor konferencje naukowe, spotkania otwarte, seminaria, wykłady i debaty przyciągały nie tylko znane osobistości, ale również rzesze młodzieży szkół średnich i studentów, a także dorosłych mieszkańców Gorzowa Wlkp. Badania z zakresu zarządzania i nauk społecznych realizowane przez WSB dotyczyły ważnych dla miasta i jego mieszkańców problemów, w tym szczególnie jakości życia Gorzowian. Bliska współpraca Wyższej Szkoły Biznesu z władzami lokalnymi, lokalnym biznesem oraz różnego typu instytucjami zawsze sprzyjała zarówno rozwojowi Uczelni, jak i przynosiła wymierne korzyści dla społeczności lokalnej i miasta Gorzowa Wlkp.
 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki