Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Ruszają nowe edycje studiów podyplomowych

Zakończyła się rekrutacja na studia podyplomowe od semestru zimowego 2016/2017.

Uruchomione zostały następujące specjalności:

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Systemy zarządzania jakością
  • Zarządzanie w administracji publicznej z elementami prawa
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Pozostałe specjalności zostaną uruchmonione od lutego 2017 r. pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczny kandydatów.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne w dniu 12 listopada 2016 r. o godz. 8.30 w siedzibie WSB przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. (sale 5,  8 i 9).

Po spotkaniu odbędą się pierwsze zajęcia zgodnie z planami zajęć.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki