Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Rusza projekt "Mediacje rówieśnicze..." dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Fundacja CIA działająca przy WSB zaprasza młodzież, pracowników i rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie „Mediacje rówieśnicze jako forma rozwiązywania konfliktów w społeczności szkolnej”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Województwa Lubuskiego.

Powstał w wyniku analizy sytuacji w szkołach związanych z nasilającymi się agresywnymi zachowaniami wśród młodzieży oraz ze zidentyfikowaną niską świadomością społeczną dotyczącą zasad funkcjonowania mediacji. Świadomość co do możliwości ugodowego rozwiązywania sporów powinna być kształtowana od najmłodszych lat. Młodzież już w szkole powinna uczyć się polubownego rozwiązywania konfliktów, a nauczyciele i rodzice powinni im w tym pomagać. Dlatego działania realizowane w projekcie skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców. Obejmować one będą pogadanki prowadzone w szkołach, warsztaty dla wybranych uczniów wyposażające w umiejętności prowadzenia mediacji rówieśniczej oraz akcje promocyjno-informacyjne.

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość nabycia umiejętności pozytywnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Poprzez zmniejszenie poziomu napięcia i wrogości między uczniami, zwiększy się ich udział w życiu szkoły, poprawią relacje między uczniami oraz atmosfera w szkole.

 

Załączniki do artykułu:
ULOTKA informacyjna nt. projektu
Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki