Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Rozpocznij studia I stopnia już od marca 2011

W Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła się rekrutacja na studia l-go stopnia. Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2010r. do 28 lutego 2011r. Studenci rozpoczną rok akademicki 1 marca 2011r.
 W ramach studiów I-go stopnia WSB oferuje możliwość kształcenia na trzech kierunkach: SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Zdobądź umiejętności szczególnie cenione i oczekiwane przez pracodawców.
 

Nowatorska koncepcja kształcenia w WSB daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności szczególnie cenionych i oczekiwanych przez pracodawców:

 • myślenie perspektywiczne,
 • kreatywność i elastyczność w działaniu,
 • umiejętność planowania pracy własnej oraz zespołu,
 • konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • gotowość do podjęcia nowych wyzwań zawodowych,
 • umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia,
 • rozwijanie myślenia innowacyjnego w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej

Nasz program studiów, oparty na obowiązujących w Polsce standardach kształcenia, wzbogacony jest o:

 • program nauki języków obcych poszerzony o 1/3 w stosunku do wymagań ministerialnych, z możliwością uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych TELC,
 • zwiększoną dwukrotnie liczbę zajęć z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych (oprócz pakietu MS Office),
 • zajęcia przygotowujące studenta do skutecznego wejścia na rynek pracy prowadzone dwutorowo: przez pracowników renomowanej firmy doradztwa zawodowego AUDIT oraz uczelniane Biuro Karier w ramach Indywidualnego Planu Działań kształtującego indywidualną ścieżkę kariery zawodowej.
   

System nauczania w WSB preferuje aktywne metody prowadzenia zajęć, takie jak: praca zespołowa ze studiowaniem przypadków (case studies), prace projektowe, warsztaty, konwersatoria, wyjazdy studyjne. Planuje się wykorzystanie gier symulacyjnych oraz stworzenie możliwości nabycia umiejętności obsługi zintegrowanego systemu zarządzania firmą SAP.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki