Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Centrum Mediacji Współpraca uczelni z pracodawcami Praktyki

Rozliczenie praktyk zawodowo - dyplomowych.

Przypominam, że warunkiem zaliczenia IV semestru jest rozliczenie się z 3-tygodniowych praktyk zawodowo-dyplomowych, które student ma obowiązek odbyć w okresie do 30  września 2012r.

Zaliczenie praktyk następuje poprzez złożenie dziennika praktyk studenckich WSB u :

· Opiekuna Praktyk i Staży (Ewa Fedorowicz, III piętro, pokój 303, soboty pracujące: 06.10.2012, 13.10.2012, od godz. 9:00 do 13:30, w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 12:00.

 

·  w Dziale Obsługi Studenta.

O zwolnienie z praktyki lub jej skrócenie mogą ubiegać się studenci, których praca zawodowa pokrywa się

z programem praktyki. Wymagane przy tym jest 6-miesięczne doświadczenie zawodowe.

Decyzje o zwolnieniu z obowiązku odbywania lub skróceniu praktyk podejmuje prowadzący seminarium dyplomowe na pisemny wniosek studenta.

Do wniosku należy dołączyć dziennik praktyk dla studentów pracujących dostępny na stronie WSB (dostępny na stronie WSB www.wsb.gorzow.pl)

 

Pozdrawiam,

Ewa Fedorowicz

Opiekun Staży i Praktyk

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki