Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Poradniki

Referencje

Jeżeli kandydat do pracy posiada referencje wystawione przez poprzednich pracodawców, wówczas może je załączyć do składanych dokumentów. Jeżeli w CV zamieszcza się informację, że referencje zostaną dostarczone na życzenie, to należy ten fakt uzgodnić
z poprzednim pracodawcą, który miałby ich udzielić.

Dlatego należy pamiętać, aby po zakończonych praktykach, stażach uzyskać od pracodawcy referencje, które mogą wzbogacą nasz życiorys zawodowy.

Bardzo ważnym jest, aby zbierać zaświadczenia (opinie i referencje) w każdej możliwej sytuacji związanej z pracą szkolną, uniwersytecką, społeczną czy zawodową, ponieważ nie wiemy, jakie dokumenty i kiedy mogą nam się w przyszłości przydać. Dlatego dobrze jest je mieć, niż stracić szanse o pracę, tylko dlatego, że nie potrafiliśmy udokumentować zdobytego przez nas doświadczenia.
Referencje sprawiają, że jako potencjalni kandydaci do pracy stajemy się bardziej profesjonalni i wiarygodni. Poświadczają to nasi wcześniejsi przełożeni oraz osoby, które dobrze poznały nas w pracy, zarówno jako praktykanta, stażystę lub pracownika.
O referencje można się ubiegać, po odbytych praktykach, stażach czy wolontariacie. Ważne są także referencje, wystawione przez nauczycieli akademickich.
Student, który w trakcie nauki charakteryzował się pilnością, pracowitością, angażował się społecznie w ramach organizacji studenckich - może uzyskać referencje np. od wykładowcy ze swojej uczelni. W tego rodzaju referencjach głównie powinno się zaznaczyć cechy osobiste studenta tj.: aktywność, umiejętność pracy zespołowej, dokładność itp.

Referencje powinny być podpisane przez osobę je wystawiającą z imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionej przez nią funkcji w firmie lub zajmowanego stanowiska.Poniżej do pobrania przykładowe referencje w formacie PDF.

list referencyjny
Format: dokument PDF, wielkość: 25 KB

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki