Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Rada Biznesu zatwierdziła nowe plany studiów w WSB

Współpraca Wyżej Szkoły Biznesu z powołaną w ubiegłym roku Radą Biznesu nabrała konkretnych kształtów. W ubiegłym tygodniu, na kolejnym spotkaniu Rady, zatwierdzone zostały efekty wspólnej pracy nad nowymi planami studiów.

 

Przez kilka tygodni komisje, w skład których weszli przedstawiciele Rady oraz pracownicy naukowi Uczelni, pracowały nad przygotowaniem nowych oraz modyfikacją istniejących specjalności, które wejdą do planów studiów na wszystkich prowadzonych przez Uczelnię kierunkach od października 2012. Zadaniem ekspertów było określenie pożądanych przez pracodawców umiejętności, kompetencji społecznych oraz zakresu wiedzy w postaci efektów kształcenia osiąganych przez absolwentów. Uczelnia przyjęła uwagi i propozycje członków Rady Biznesu chcąc jeszcze lepiej dostosować swój program kształcenia do wymagań rynku pracy.

Takie działania zgodne są z europejskimi standardami edukacyjnymi i stanowią odpowiedź na dostosowanie się Uczelni do Krajowych Ram Kwalifikacji. Wykształcenie absolwenta gotowego do podjęcia wyzwań współczesnego rynku pracy w globalizującej się gospodarce jest priorytetem wśród zadań stających przed Wyższą Szkołą Biznesu.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki