Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Rada Biznesu WSB

Dnia 14 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Biznesu.

Rada Biznesu to ciało doradcze i opiniodawcze działające przy WSB.

W skład Rady Biznesu wchodzą przedstawiciele lokalnych firm i instytucji, którzy wspierają naszą Uczelnię w zakresie dostosowywania programu studiów oraz oferty edukacyjnej do aktualnych oczekiwań pracodawców.

Wśród tematów poruszanych na posiedzeniu Rady Biznesu były m.in. problemy lokalnego rynku pracy oraz plany WSB w zakresie dalszego rozwoju Uczelni, w tym rozwoju działającego przy Uczelni Centrum Mediacji.

Dziękujemy za owocne spotkanie.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki