Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Poradniki

Przygotowanie listu motywacyjnego

List motywacyjny zwany jest również aplikacją. Jest podaniem o pracę, w którym można rozwinąć te elementy życiorysu, które podkreślają naszą przydatność na stanowisko, o które się ubiegamy. Zadaniem listu motywacyjnego jest zaprezentowanie swojej osoby jako najlepszego kandydata na konkretne stanowisko, a przez to zachęcenie potencjalnego pracodawcy do przeczytania i przeanalizowania załączonego życiorysu (CV).

 

List motywacyjny powinien być tak napisany, aby zaciekawić, zrobić wrażenie i zainteresować czytającego, a w efekcie zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną.

Pisząc list motywacyjny pamiętajmy o stosowaniu przymiotników, które mają związek z pracą. List powinien być napisany z entuzjazmem, wywierać dobre pierwsze wrażenie, uzasadniać fakt ubiegania się o pracę. Uzasadnienie powinno być krótkie i treściwe, wiarygodne i przekonujące. List powinien być bezbłędny, a z jego treści powinna bić energią, zapałem do pracy, wskazywać na aktywność i kreatywność.

List motywacyjny powinien być napisany w określonym porządku:

  • dokładna data,
  • swoje dane (w lewym górnym rogu),
  • dane firmy (w prawym górnym rogu),
  • treść zawierająca informacje o posiadanych kwalifikacjach, następnie prośba o pracę na danym stanowisku, umotywowanie prośby oraz jej uzasadnienie, można zamieścić propozycję kontaktu z pracodawcą,
  • własnoręczny podpis,
  • wykaz załączników. 
Należy pamiętać, że list motywacyjny pisze się na białym papierze formatu A4, a treść listu powinna być zwięzła czytelna, konkretna i przedstawiona w sposób estetyczny i bezbłędny. Treść listu powinna się mieścić na jednej stronie. Jeżeli list piszemy w wersji elektronicznej należy pamiętać o własnoręcznym podpisie.

Pisząc listy motywacyjne do kilku pracodawców, należy pamiętać, aby do każdego pracodawcy napisać oddzielny list motywacyjny. List motywacyjny nie jest tym samym co CV, list motywacyjny jest Twoją osobistą reklamą i ogłoszeniem.
Wzór listu motywacynego
Format: dokument PDF, wielkość: 20 KB
Przykład listu motywacyjnego dla studenta
Format: dokument PDF, wielkość: 27 KB

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki