Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Przetarg - wybranie oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę, montaż i konserwację windy w budynku Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Myśliborskiej 30.

Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu na dostawę, montaż i konserwację windy w budynku Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Myśliborskiej 30 wybrał ofertę Eugeniusza Pilawy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „ PILAWA” Eugeniusz Pilawa z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Tęczowej 1. Cena wybranej oferty 157 868 złotych ( słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).
Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium - 100 punktów.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki