Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Poradniki

Praktyki - zdobywanie doświadczeń zawodowych

Praktyki to możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych oraz wzbogacenia własnego życiorysu zawodowego.

Studenci poważnie myślący o swojej karierze zawodowej, którzy chcą uniknąć problemów ze znalezieniem pierwszej pracy, powinni zastanowić się nad możliwością zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie trwania studiów.
PAMIĘTAJ!
Im wcześniej zaczniesz pracować i wzbogacać swój życiorys zawodowy, tym większe masz szanse po ukończeniu studiów na znalezienie pracy.
Starając się o miejsce pracy, mamy do pokonania kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Warto zauważyć, że konkurencja jest obok nas i tak samo jak my szuka pracy, dlatego czas, aby dobrze przygotować się do poszukiwania pracy i zrobić wszystko, aby zostać zauważonym. Nieodzownym elementem wyróżniających nas wśród innych absolwentów jest dorobek zawodowy, który został wypracowany jeszcze w trakcie trwania studiów.

Twoja aktywność zawodowa oraz aktywne uczestnictwo w życiu akademickim mają wpływ na:

  • pozytywny wizerunek twojej osoby w oczach przyszłego pracodawcy,
  • na wzbogacenie c.v., które jest przecież wizytówką naszej osoby, posiadanej wiedzy, zdobytych doświadczeń, jak również form aktywności i udzielania się na uczelni.
DLATEGO WARTO, ABY PODCZAS STUDIÓW BYĆ AKTYWNYM.
PRACODAWCY WYSOKO OCENIAJĄ AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ.

Działalność w organizacjach społecznych, funkcje w nich pełnione, pozwalają zdobyć umiejętności bardzo przydatne w życiu zawodowym tj:
  • umiejętność pracy w grupie,
  • kreatywność,
  • łatwość nawiązywania kontaktów.
Działalność społeczna często pozwala na znalezienie pracy jeszcze na studiach. Zarówno na początku studiów, jak i w trakcie ich trwania warto skorzystać z ofert jakie są na uczelni.
PAMIĘTAJ, że ważny jest wysiłek włożony w budowanie kariery zawodowej. Z chwilą wkroczenia na rynek pracy, można spotkać się z bardzo poważnym zarzutem ze strony pracodawcy dotyczącym braku doświadczenia zawodowego.
STUDENCIE! Zwróć uwagę, że obecny rynek pracy wymusza od kandydatów zdobywania doświadczenia w pracy jeszcze na studiach.
Doświadczenia zawodowe można zdobywać zarówno w trakcie trwania studiów, jak i w okresie wakacyjnym.
STUDENCIE! PAMIĘTAJ, ŻE:
» praktyka, staż, wolontariat mogą okazać się początkiem naszej kariery w danej firmie.
   Zdarza się, że pracodawcy starają się zatrzymać na stałe osobę, która zrobiła na nich dobre wrażenie i wykazała wysoką
   motywację do pracy.
» Pracodawcy wykazują większe zainteresowanie ludźmi, którzy starali się coś robić w trakcie studiów oraz posiadają już pewne
   doświadczenie, o naszym doświadczeniu decyduje każda (najlepiej udokumentowana) paca jaką mieliśmy okazję wykonywać,
    np.:
    - prace dorywcze,
    - praktyki zawodowe,
    - staże,
    - wolontariat,
    - prace wakacyjne.
» Praktyka, staż, wolontariat to bardziej satysfakcja z wykonywanej pracy a nie wysokie zarobki.
» Pierwsze doświadczenia zawodowe otwierają możliwości nawiązania nowych kontaktów zawodowych, przystosowania do
   życia zawodowego, pracy w grupie, poznanie działania firmy.
» Wykonywanie każdej pracy pozwala rozwijać nasze umiejętności, zdobywać kwalifikacje, które być może okażą się kiedyś
   przydatne w naszym życiu zawodowym.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki