Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Powołano Kanclerza i Wicekanclerza Wyższej Szkoły Biznesu

Z przyjemnością inforumjemy, iż z dniem 29 lutego 2008 r. funkcję Kanclerza Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. objęła Pani Ewa Wilk. Wicekanclerzem został Pan Tomasz Chodór.


Ewa Wilk
- absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: stosunki międzynarodowe, administracja europejska), stypendystka programu Socrates- Erasmus w Finlandii - University of Jyvaskyla. W 2002 odbyła praktykę w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, doktorantka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego - przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie wykorzystania public relations w niepublicznym szkolnictwie wyższym w Polsce, od 2005 r. pracownik WSB - nauczyciel akademicki, konsultant ds. organizacji studenckich, od 2006r. koordynator ds. PR oraz rzecznik prasowy Uczelni.Uczestniczka i prelegent w konferencjach naukowych z zakresu promocji i public relations.


Tomasz Chodór
- absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, kierunek: zarządzanie i marketing ze specjalnością: marketing i badania rynkowe, absolwent studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, w latach 2000 - 2007 zajmował się zamówieniami publicznymi, zagadnieniami ekonomicznymi i marketingiem w publicznej jednostce służby zdrowia, od X 2007 związany z WSB, interesuje się aspektami finansowymi w zarządzaniu.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki