Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Potwierdź swoje umiejętności na najwyższym poziomie !

Certyfikaty dają Ci gwarancję, że Twoje umiejętności są na najwyższym poziomie. TELC, EBC*L i ECDL to certyfikaty cenione na międzynarodowym rynku pracy. Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. zaprasza do skorzystania z kursów przygotowujących do egzaminów w ramach certyfikatów TELC, EBC*L oraz ECDL.

Atutem tych certyfikatów jest jednolity i międzynarodowy system egzaminacyjny, który zapewnia absolwentom możliwość uzyskania certyfikatu cieszącego się uznaniem na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa spółek. WSB jest jedynym w województwie lubuskim centrum certyfikowania EBC*L.

Certyfikat TELC potwierdza znajomość wybranego języka obcego, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. WSB organizuje egzaminy międzynarodowe TELC od ponad dziesięciu lat. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem.

ECDL „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym jego znaczenie można śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale zdecydowanie lepiej ją mieć. Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL: wzrost pozycji na rynku pracy, większa pewność utrzymania zatrudnienia, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.
 

Certyfikaty TELC, EBC*L, ECDL

Syllabus EBC*L

Syllabus ECDL

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki