Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Porozuminie o współpracy z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

22 czerwca 2011 roku Wyższa Szkoła Biznesu  w Gorzowie Wlkp. oraz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie podpisały porozumienie o współpracy.

W ramach porozumienia WSB będzie wspierać merytorycznie ZSLiZ w realizowaniu programu nauczania z przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami i specjalnościami studiów oferowanymi przez WSB.

 

Ponadto WSB zapewni uczniom i kadrze dydaktycznej ZSM:

  • możliwość bezpłatnego uczestnictwa uczniów i nauczycieli w wybranych wykładach, seminariach naukowych i konferencjach organizowanych przez WSB;
  • możliwość współpracy z kołami naukowymi i Samorządem Studenckim WSB;
  • możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów bibliotecznych WSB przez uczniów i kadrę dydaktyczną;
  • możliwość nieodpłatnego korzystania z porad Biura Karier WSB, w tym z ofert pracy, praktyk, staży;
  • możliwość zapraszania do siedziby ZSM wykładowców WSB celem wygłaszania prelekcji na wspólnie uzgadniane tematy.

WSB i ZSM zadeklarowały także chęć współpracy w ramach projektów realizowanych ze środków i programów UE.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki