Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

18 lutego 2010 roku Wyższa Szkoła Biznesu  w Gorzowie Wlkp. oraz Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. podpisały porozumienie o współpracy.

W ramach porozumienia WSB będzie wspierać merytorycznie ZSM w realizowaniu programu nauczania z przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami i specjalnościami studiów oferowanymi przez WSB.
Ponadto WSB zapewni absolwentom i kadrze dydaktycznej ZSM:
a)    możliwość bezpłatnego uczestnictwa uczniów i nauczycieli w wybranych wykładach, seminariach naukowych i konferencjach organizowanych przez WSB;
b)    możliwość współpracy z kołami naukowymi i Samorządem Studenckim WSB;
c)    możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów bibliotecznych WSB przez uczniów i kadrę dydaktyczną;
d)    możliwość nieodpłatnego korzystania z porad Biura Karier WSB, w tym z ofert pracy, praktyk, staży;
e)    możliwość zapraszania do siedziby ZSM wykładowców WSB celem wygłaszania prelekcji na wspólnie uzgadniane tematy.

WSB i ZSM zadeklarowały także chęć współpracy w ramach projektów realizowanych ze środków i programów UE.
 

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki