Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Polsko-niemiecka sieć pozyskiwania i obsługi inwestycji

W dniu 9 września Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu uczestniczył w pierwszym spotkaniu partnerów sieci współpracy popwstającej w ramach projektu pt. "Polsko-Niemiecka sieć pozyskiwania i obsługi inwestycji", które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Słubicach.

 

Inicjatorami projektu są magistraty Słubic, Frankfurtu nad Odrą i Eisenhüttenstadt, natomiast wnioskodawca i realizatorem Investor Center Ostbrandenburg. Projekt ma na celu wzmocnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w obszarze przygranicznym poprzez:
- współpracę Partnerów w zakresie pozyskiwania inwestycji,
- koordynację działań promocyjnych,
- wspólne informowanie inwestorów zewnętrznych o potencjałach regionu przygranicznego,
- wykorzystanie potencjału wspólnego obszaru gospodarczego na rzecz Transgranicznej kooperacji przedsiębiorstw i promocji nowych inwestycji,
- promocja efektów synergii jako czynnika przewagi konkurencyjnej pogranicza polsko-niemieckiego.
Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, urzędów regionalnych, organizacji pracodawców, naukowcy.
 

Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu przedstawił referat pt. "Sektor usług w świetle współpracy transgranicznej", w którym podkreślił wagę rozwoju w najbliższych latach wspólnego polsko-niemieckiego rynku usług w tym szczególnie istotnego segmentu usług społecznych (np. komunalne usługi transportowe, promocja mobilności zawodowej ludności, monitoring i ewaluacja programów rozwojowych służących poprawie jakości życia mieszkańców).

Prezentacja znalazła uznanie polskich i niemieckich uczestników, którzy zauważają możliwości jakie stoją przed transgranicznym rynkiem usług w aspekcie pełnego otwarcia rynku niemieckiego w tym zakresie w maju 2011 r. Zauważono komplementarność istniejących potencjałów ludzkich i gospodarczych po obu stronach granicy, które mogą służyć transgranicznej kooperacji w sektorze usług.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki