Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Jakość kształcenia Akredytacje

Polska Komisja Akredytacyjna

2016 r. - POZYTYWNA akredycja Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Kierunki studiów realizowane w Wyższej Szkole Biznesu już pięciokrotnie otrzymały pozytywne akredytacje Polskiej (wcześniej Państwowej) Komisji Akredytacyjnej dotyczące jakości kształcenia - na kierunkach: Zarządzanie oraz Socjologia.

Kierunek Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych, pierwszą pozytywną akredytację PKA otrzymał w 2004 r. W 2010 r., a następnie w 2016 r. [więcej] Polska Komisja Akredytacyjna ponownie przyznała oceny pozytywne w sprawie jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie - za każdym razem na 6 lat. To najdłuższy okres, na jaki można uzyskać pozytywną akredytację, zgodnie z przepisami PKA. 

Kierunek Socjologia

Kierunek Socjologia, prowadzony w latach 2002-2013, również dwukrotnie otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej: w 2007 r. oraz 2009 r., także na możliwie najdłuższy okres, czyli na 6 lat!

__________________ 

Pozytywna ocena PKA oznacza, że Wyższa Szkoła Biznesu spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na oferowanych kierunkach. Poziom prowadzonych przez WSB studiów odpowiada kryteriom jakościowym Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zgodnie z zapisami prawnymi PKA, ocena pozytywna uprawnia wizytowane uczelnie do prowadzenia kształcenia na ocenianym kierunku, natomiast ocena negatywna może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku.

Galeria

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki