Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Płatne staże w ramach projektu Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją

Jednym z działań realizowanego projektu są płatne staże. Założeniem jest umożliwienie 10 absolwentom roku akademickiego 2010/2011 odbycie trzymiesięcznego stażu w firmach działających na terenie województwa lubuskiego.

Wyższa Szkoła Biznesu podpisała już porozumienia z pracodawcami. Wyłonieni podczas rekrutacji kandydaci mieli możliwość spotkania się z doradcą zawodowym, niektórzy z nich także osobiście rozmawiali z przyszłymi pracodawcami. Wymienione działania przyczyniły się do znalezienia miejsc odbywania staży. W najbliższym terminie ukaże się lista osób zakwalifikowanych na staż.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki