Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Partnerstwo publiczno-prywatne - dobre praktyki. 06.06.2012

Dnia 6 czerwca o godz. 10.00 w auli Wyższej Szkoły Biznesu odbędzie się konferencja poświęcona partnerstwu publiczno- prywatnemu organizowana przez Krystynę Sibińską - posła na Sejm, WSB oraz TVP Oddział w Gorzowie.

Swój udział zapowiedziało wielu wybitnych specjalistów, w tym Adam Szejnfeld - poseł, były sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Irena Herbst - prezes Fundacji Centrum PPP, przedstawiciele samorządu z Frankfurtu oraz z Polski, przedsiębiorcy.

Współpraca pomiędzy jednostkami administracji publicznej i samorządowej a podmiotami prywatnymi w ramach PPP obejmuje projekty, których celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Po wstępnym wyjaśnieniu istoty PPP, uczestnicy konferencji zapoznają się z dotychczas zrealizowanymi projektami w Polsce i w Niemczech, które zakończyły się sukcesem. Będzie okazja, by zastanowić się, czy w Gorzowie też jest miejsce na stosowanie takiej formuły finansowania inwestycji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką PPP.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki