Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Ogólnopolska konferencja uczelni publicznych i niepublicznych

W dniach 30 maj - 1 czerwiec 2008 r. w Gorzowie Wlkp. odbędzie się ogólnopolska konferencja uczelni publicznych i niepublicznych pod hasłem: „Porozumienia Międzyuczelniane szansą na rozwój życia akademickiego w polskich miastach”. Organizatorem spotkania jest Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.


Patronat nad konferencją objęli Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego oraz Niezależne Stowarzyszenie Uczelni Niepublicznych MONSSUN.
Konferencja jest konsekwencją I Gorzowskiego Forum Studenckiego, które odbyło się w Wyższej Szkole Biznesu w dniu 16 I 2008 oraz aktywnego udziału Samorządu Studenckiego WSB w konferencjach organizowanych na terenie całej Polski.
Spotkanie jest doskonałą szansą dla przedyskutowania problemów związanych z funkcjonowaniem życia akademickiego w naszym mieście.
Podstawowym celem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska na temat rozwijania życia akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim, a w konsekwencji doprowadzenie do podpisania porozumienia pomiędzy wszystkimi gorzowskimi uczelniami publicznymi i niepublicznymi.
Spotkanie ma jednocześnie przyczynić się do rozpowszechniania wspólnych inicjatyw i dzielenia się innowacjami w zakresie funkcjonowania samorządów studenckich.

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki