Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Projekty UE

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jako podmiot, który wspólnie z Partnerem Projektu – Lubuską Organizacją Pracodawców realizuje Projekt „Gospodarka Przestrzenna – kierunek z wizją”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Wyposażenie pracowni Gospodarki Przestrzennej”

Wyposażenie pracowni Gospodarki Przestrzennej - meble

Zapytanie ofertowe autocad GP

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki