Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Projekty UE

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14,000 euro

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jako podmiot, który wspólnie z Partnerem Projektu – Lubuską Organizacją Pracodawców realizuje Projekt „Gospodarka Przestrzenna – kierunek z wizją”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Wyposażenie pracowni Gospodarki Przestrzennej”

 

 

harmonogram realizacji zamówienia

zapytanie ofertowe sprzęt i oprogramowanie GP

zapytanie ofertowe meble GP

zapytanie ofertowe autocad GP
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki